Printlogic märksystem för produktion är ett märksystem som Printlogic har byggt och är anpassat för tillverkande industri. Systemet skriver etiketter med text, streckkod och symboler enligt kunds önskemål. Med ett enkelt användargränssnitt startar operatören märkningen för hela produktionslinjen. I systemet kan man använda etikettprintrar, bläckstråleskrivare och lasermärning för produkt-, back/kartong- och pallmärkning.

Till systemet kan man koppla ett antal olika SQL-baserade register exempelvis artikel- och kundregister. Posterna i registerna kan antingen importeras från överordnat system eller matas in via inmatningsformulär. Användargränssnittet anpassas efter ert önskemål gällande val av artikel/kund, inmatningsfält, information som ska visas på skärmen etc så det passar er produktion. Etiketter och mallar skapas på ett enkelt sätt i ett modernt och lättarbetat designprogram.

Operatören får en överblick över vad som körs på respektive linje
Operatören väljer vilken artikel som ska köras på linjen

Med en överskådlig skärmbild kan operatören se vilka artiklar som märks på respektive produktionslinje. Operatören startar märkningen med att välja produktionslinje. Sedan anges artikel som ska produceras på linjen och annan inmatningsdata på dator eller panel PC. Programmet väljer automatiskt layouter (mall)ar för vald produktionslinje och artikel. Etiketterna förhandsvisas på skärmen innan märkningen startas.

Printlogic märksystem för produktion är ett modernt program som bygger på utskrift via Windows standardfunktion. Programmet har stöd för de flesta etikettskrivare som finns på marknaden. Systemet kan installeras på en server eller en vanlig dator.

Programmet har stöd för för alla vanligt förekommande streckkoder och standarder. Löpande text som ingredienser ritas in i en textbox och radbryts automatiskt. Stöd för flera typer av automatiska applikatorer för produkt, kartong/back och pallapplikatorer, bl.a. dispensering, stamp, blås etc.

Fördelen med systemet är att det bygger på standardplattformen NiceLabel. Alla funktioner i systemet är utvecklade med NiceLabel Powerforms. Plattformen utvecklas av Europlus som har support och försäljning över hela världen. Ni som kund vinner på att standardisera märkningen med programvaror som utvecklas globalt för framtida krav.